აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის 17 აპრილის სხდომა

16 აპრილი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

  14:00სთ.

 

        1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენა.

 

               მომხსენებელი:  რამაზ ბოლქვაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის

                                                                  მინისტრი

 

              თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე -  ჯანმრთელობისა და

                                            სოციალური დაცვის მინისტრი

 

 

        2. სხვადასხვა.