სიახლეების არქივი

„საკანონმდებლო პრინციპები და საერთაშორისო გამოცდილება“

17.02.2021

გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ევროკავშირის (EU) ერთობლივი პროექტის - „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ფარგლებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში, მეხუთე მოწვევის დეპუტატებისთვის საორიენტაციო პროგრამა ხორციელდება. პროგრამა 17-დან 26 თებერვლის ...

№ 6 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბ ...

17.02.2021

ავტ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/ მიღებულია, №18-IIს, 2.03.2021 წელი