აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 მარტი

21 მარტი, 2023 წელი 14:00 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი დღის წესრიგი 1. პაატა ურიადმყოფელის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „რეგიონების ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ“ (№09/01/08-41; 22.02.2023). 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონო ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

16 მარტი

16 მარტი,  2023 წელი  12:00 სთ დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 15 მარტის №4 სხდომა

15 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 12:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 16 მარტის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 მარტი

დღის წესრიგი 15 მარტი, 2023 წელი 13:00 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 2. აჭარის ავტონომიური რ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

14 მარტი

დღის წესრიგი 14 მარტი, 2023 წელი 15:00 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/42, 23.02.2023); მომხსენებლები: დავით გაბაიძე - აჭარ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

14 მარტი

დღის წესრიგი 14.03.2022 წ. 14:00 სთ. 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა - განხილვა მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, ...