19 აპრილი

13:00 საათი.

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი


1. პეტიცია - ,,უსინათლო ან/და მცირედ მხედველი ადამიანების უსაფრთხო და ინკლუზიური გარემოს შექმნა“ (№09-02-13მ/67, 09.02.2024წ. პეტიციის ავტორი: ინგა მოსიძე)


    მომხსენებელი : ინგა მოსიძე - პეტიციის ავტორი

2. თემატური მოკვლევა - ადრეული ქორწინება დ მისი უკუშედეგები.


    მომხსენებელი: ილია ვერძაძე - ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები