15 მარტი

დღის წესრიგი


15 მარტი, 2024 წელი


11:00 სთ.1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის განხილვა- დამტკიცება.
    მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში (01.01.2023- 31.12.2023 წწ.)
    მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

მიბმული ფაილები