05 მარტი

5 მარტი, 2024 წელი

12:00 სთ.

დღის წესრიგი


        საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრის არჩევის შესახებ

        მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები