21 დეკემბერი

21 დეკემბერი, 2023 წელი


12:00 სთ


დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

1. საკანონმდებლო პაკეტი (09-01-08/54, 26.10.2023წ.):
ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე
გამარტივებული წესით განხილვა


2. საკანონმდებლო პაკეტი (09-01-08/55, 26.10.2023წ.):
ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათი მართვის შესახებ“ (I მოსმენა);
ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის ,,საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ“.
მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები