27 ოქტომბერი

დღის  წესრიგი

 

 

                                                                                                                                  27.10.2022 წ.

                                                                                                                                   16:00  საათი

 

  ჩატარების ადგილი:  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  55-ე აუდიტორია

 

 

 ზეპირი მოსმენა თემატური მოკვლევის თაობაზე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებში არსებული მდგომარეობის შესწავლასთან დაკავშირებით

  მომხსენებელი:   დავით ბაციკაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი