10 თებერვალი

                                       10.02.22 წ.

                                        12:00 სთ.

                                                        დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის მინისტრის ინფორმაცია, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისა და კორონა ვირუსის საწინააღმდეგო  ვაქცინაციის  პროცესის  მიმდინარეობის  შესახებ.

               მომხსენებელი:  ნინო  ნიჟარაძე -  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

მიბმული ფაილები