16 დეკემბერი

16 დეკემბერი, 2021 წელი   12:00სთ.                 

დღის წესრიგი

1.გია აბულაძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

2.ლევან ანთაძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

3.ელგუჯა ბაგრატიონისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

4.მედეა ვასაძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

5.გიორგი კირთაძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

6.მამული სურმანიძისთვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

7.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და მოხსენება მიმდინარე წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე

                  მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                                                ეკონომიკის მინისტრი

                  თანამომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

                  თანამომხსენებელი: კახაბერ კირტავა _ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი აჭარის

                                                                       ავტონომიურ რესპუბლიკაში

8.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/21,15.11.2021წ.).

                მომხსენებელი:    მირიან    ქათამაძე    -    აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  სოფლის

                                                                          მეურნეობის მინისტრის მოადგილე

 9.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი  ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/22 24.11.2021წ.).

              მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                                           წევრი

10.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტების ,,მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“ და ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე“ (09-01-08/14 20.05.2021წ.);

             მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                                          წევრი

11.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში

            მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტი

                                                          საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

12.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საოკნსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ანგარიში

           მომხსენებელი:    ვლადიმერ    მგალობლიშვილი    -    საკონსტიტუციო, იურიდიულ და

                                                                                      საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი