05 ივნისი

                                                               

                     6 ივნისი, 2019 წელი             14:00 საათი                                                                       

დღის წესრიგი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის წლიური ანგარიშის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის შესახებ.

 

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია