ინფორმაცია სტაჟიორთა შერჩევისა და მიღების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ

08 აპრილი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში, სტაჟიორთა შერჩევისა და მიღების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები, სტაჟიორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2024 წლის 08 აპრილის (სხდომის ოქმი N3) გადაწყვეტილებით, ასეთია: ა) უმაღლესი საბჭოს აპარატის ბუღალტერია - 1 სტაჟიორი; ბ) ჯა ...

ინფორმაცია პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის II ეტაპის შესახებ

02 აპრილი

ინფორმაცია პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული შიდა და ღია კონკურსის II ეტაპზე დაშვებულ კანდიდატთა რაოდენობა და გასაუბრების თარიღი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების და ...

სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსი

20 მარტი

კ ო ნ კ უ რ ს ი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატი, სტაჟიორთა შერჩევისა და მიღების მიზნით, აცხადებს კონკურსს უმაღლესი საბჭოს აპარატის შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებში: უმაღლესი საბჭოს აპარატის ბუღალტერია; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის აპარატი; უმაღლესი საბჭოს თ ...

უმაღლესი საბჭოს აპარატი აცხადებს კონკურსს პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობებზე

19 მარტი

♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება - უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ ♦ ვაკანსია 84525 ♦ ვაკანსია 84526 ♦ ვაკანსია 84527 ♦ ვაკანსია 84528