თემატური მოკვლევა

კომიტეტი, დროებითი კომისია

  სხვა ინფორმაცია

სხდომა/შეხვედრა

ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებში არსებული მდგომარეობის შესწავლის თაობაზე

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა  კომიტეტი

 ინფორმაცია თემტური მოკვლევის შესახებ

word        pdf

კომიტეტის გასვლითი სხდომა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის №1 საჯარო სკოლა- 27.05.2022


კომიტეტის გასვლითი სხდომა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის №1 საჯარო სკოლა - 03.06.2022