თემატური მოკვლევა

კომიტეტი, დროებითი კომისია

  სხვა ინფორმაცია

სხდომა/შეხვედრა

ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებში არსებული მდგომარეობის შესწავლის თაობაზე

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა  კომიტეტი

 ინფორმაცია თემტური მოკვლევის შესახებ

word        pdf

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის გასვლითი სხდომა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის №1 საჯარო სკოლა

27.05.2022