◊ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების ღია მმართველობის შეფასება


◊ აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თემატური მოკვლევა - ,,დაცული ტერიტორიების (ქობულეთი, კინტრიში, მტირალა, მაჭახელა) მიმდებარე დასახლებებში ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლა-განხილვა და მათი შემდგომი მოგვარების მიზნით ადგილობრივ ორგანოებთან თანამშრომლობა“


◊ აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თემატური მოკვლევა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  ტყის არსებული მდგომარეობის შესახებ


◊ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების თემატური მოკვლევა - შშმ პირთათვის გარემოს ხელმისაწვდომობის შესწავლის თაობაზე


◊ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა  კომიტეტის თემატური მოკვლევა - ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკებში არსებული მდგომარეობის შესწავლის თაობაზე