მაჟორიტარები

წულაძე ვახტანგ - ბათუმის Ν68-ე  მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

ვერძაძე ილია - ბათუმის Ν69-ე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

სურმანიძე ნუგზარ - ბათუმის Ν70-ე  მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

რომანაძე გიორგი - ქობულეთი, Ν71 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

კარანაძე მერაბ - ხელვაჩაური; Ν72 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

შარაშიძე ხვიჩა - ხულო, შუახევი, ქედა, Ν73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“