აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება 21 მარტის აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

21 მარტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის

განკარგულება Ν2

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

                                          20 მარტი, 2018 წელი                                                 დაბა ჩაქვი

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 64-ე მუხლის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომა 2018 წლის 21 მარტს, 12 საათზე (განსახილველ საკითხთა ნუსხა თან ერთვის).

                                              უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                              დავით გაბაიძე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი