აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

20 მარტი

დღის წესრიგი

20 მარტი 2018 წელი                   12:00 სთ 

                                                     

                                                                                                                                                                                                                 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი – „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/56, 08.01.2018) – III მოსმენა.

   ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები – დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ნუგზარ სურმანიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, ვახტანგ წულაძე, ცოტნე ანანიძე, გიორგი მანველიძე, გიორგი რომანაძე, დავით თედორაძე, დავით ბაციკაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, ილია ვერძაძე, ხვიჩა შარაშიძე.  

    მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე – დავით გაბაიძე

    2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი – „საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის დამტკიცების თაობაზე“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე“ (№09-01-08/58, 16.03.2018).

   ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები – დავით გაბაიძე და ნინო ჩხეტია

    მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე – დავით გაბაიძე