აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიასთან არსებული სამეცნიერო - საკონსულტაციო საბჭოს 2018 წლის 16 მარტის სხდომა

15 მარტი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

16.03.2018  15.30 სთ.   

  1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიასთან არსებული სამეცნიერო - საკონსულტაციო საბჭოს   დებულების  თანახმად,  მიმდინარე და სამომავლო პერსპექტიული გეგმის შემუშავება.

        

 

        მომხსენებელი:      ნუგზარ სურმანიძე  -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

        უმაღლესი საბჭოს  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა

        კომისიის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი