აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის 16 მარტის სხდომა

15 მარტი

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი  

16.03.2018    15:00სთ.

    1, აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაცია, შპს ქალაქ ბათუმის  რესპუბლიკური  კლინიკური  საავადმყოფოს მშენებლობის თაობაზე.               

 

        მომხსენებელი: რამაზ ბოლქვაძე- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                        ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი