10 ივნისი

10 ივნისი, 2022 წელი

12:00 სთ

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში;

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

თანამომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

თანამომხსენებელი: კახაბერ კირტავა - აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

2. მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ჯაბა ფუტკარაძის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ.მიბმული ფაილები