31 დეკემბერი

 აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის-დავით გაბაიძის საახალწლო მილოცვა