აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

22 იანვარი

დღის წესრიგი

26 იანვარი, 2021 წელი          14:00 სთ.                 

                                      ბიუროს სხდომათა ოთახი             

 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ (№09-01-08/3, 24.12.2020).

     ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე და ფატი ხალვაში

      მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი -  ფატი ხალვაში

მიბმული ფაილები