აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

17 ნოემბერი

                                       დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

                                                                                                         

                                     2020 წელი,  17 ნოემბერი

                                     14:00 საათი

 

  1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021—2024 წლების პრიორიტეტები (№09-01-08/103, 27.10.2020).

    მომხსენებელი: თორნიკე კუჭავა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა  და ეკონომიკის მინისტრი

    თანამომხსენებელი: გიორგი სურმანიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი

 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

 

   მომხსენებელი: თორნიკე კუჭავა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა  და ეკონომიკის მინისტრი

   თანამომხსენებელი: გიორგი სურმანიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი

 

  1. საქართველოს პარლამენტის წევრების ნინო წილოსანისა და სულხან მახათაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-3/490; 09.09.2020);

 

    მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

 

  1. საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები: „აგროტურიზმის შესახებ“ და „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-3/497; 24.09.2020).

 

     მომხსენებელი: ვახტანგ წულაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი