აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება #11 აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

21 სექტემბერი

ქალაქი ბათუმი                          21 სექტემბერი, 2020 წელი

           აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქნას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა 2020 წლის 22 სექტემბრის 11 საათიდან.


უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                   დავით გაბაიძე

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი