აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

06 აგვისტო

დღის წესრიგი

 

                                                                                                                           7    აგვისტო,  2020 წ.    12:00სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი  ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

              მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   

                                     ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი