აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

03 ივლისი

დღის წესრიგი

4 ივლისი, 2020 წელი     14:00სთ.                   

ბიუროს სხდომათა ოთახი                        

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/79, 09.09.2019) – III მოსმენა.

     ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, მერაბ კარანაძე, დავით ბაციკაძე, ილია ვერძაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, ნინო ჩხეტია, ნუგზარ       სურმანიძე, ვახტანგ წულაძე, ცოტნე ანანიძე, გიორგი მანველიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი, დავით თედორაძე,  ხვიჩა შარაშიძე, გიორგი რომანაძე,

     მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი – „საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის დამტკიცების თაობაზე“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე“.

    ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე და ნინო ჩხეტია

    მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

 3.ინფორმაცია 2020 წლის საგაზაფხულო სესიის მიმდინარეობისას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული უფლების უმაღლესი საბჭოს ფრაქციების მიერ გამოყენების შესახებ.

   მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი