№117 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ''აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განათლების ხელშეწყობის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის თაობაზე

  • თარიღი: 18.06.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი  - ვლადიმერ მგალობლიშვილი