აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

15 ივნისი

დღის წესრიგი

 

 

                                                                                                                         16   ივნისი 2020 წ.  12.00სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ”აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 09-01-08//92 03,06.2020 წელი. (ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე )

 

           მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   

                                  ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თინა ზოიძე .

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი