ბიუროს სხდომა

21 მაისი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ» უმაღლესი საბჭოს ბიუროს რიგით მე-10 სხდომაზე საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნინო ჩხეტიამ  წარადგინა. მომხსენებლის განცხადებით, კანონის პროექტი მომზადებულია პლენარულ სხდომაზე გამარტივებული წესით (ერთი მოსმენით) განხილვისათვის.

  ბიუროს გადაწყვეტილებით, კანონის პროექტი საგანგებო სესიის 21 მაისის პლენარული სხდომის დღის წესრიგს დაემატა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი