აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

30 იანვარი

დღის წესრიგი

3 თებერვალი, 2020 წელი                         12:00 სთ.                 

                                                 ბიუროს სხდომათა ოთახი    

   1.ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული უფლების უმაღლესი საბჭოს ფრაქციების მიერ გამოყენების შესახებ.

         მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია

   2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის ფარული კენჭისყრით არჩევის მიზნით, უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 82-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული კენჭისყრის ადგილის, ბიულეტენის ფორმისა და მისი შევსების წესის დადგენა.

        მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია

    3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილი მალხაზ ბოლქვაძისა და ტარიელ გოგიტიძის კანდიდატურების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა და მათი კომიტეტის სხდომაზე მოსმენა (№120/02, 27.01.2020).

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი