№ 105 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ''

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი