აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს №21 სხდომა

11 დეკემბერი

               დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი
                           

                2019 წლის 11 დეკემბერი                                                                                                                                     12:00 სთ.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/84, 04.12.2019);


მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ (09-01-08/85, 05.12.2019).


მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _ საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.

მიბმული ფაილები