№100 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ''მეწარმეთა შესახებ'' საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს

  • თარიღი: 25.10.2019
  • ინიციატორი:

    ავტ:აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო/ინიც: აჭარის არ უმაღლესი საბჭო

განცხადებები