№97 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება თამილა დოლიძის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრად - მრჩევლად არჩევის შესახებ

განცხადებები