აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომა

24 ოქტომბერი

                                                                                                                                            

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 25 ოქტომბერი, 2019 წელი        12:00სთ.      

  

1.საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრთა - მრჩეველთა არჩევის შესახებ;

 2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ (№80, 12.09.2019წ.) I მოსმენა;

             მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი  _ საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (№82,

25.09.2019წ.);

           მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

 4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის ანგარიში 2018 წლის 1 სექტემბრიდან 2019 წლის

1 სექტემბრამდე პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

          მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები