აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 ოქტომბერი

დღის წესრიგი

 

 22 ოქტომბერი, 2019წ.  11:00 სთ.       

ბიუროს სხდომათა ოთახი N3-9           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - „საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს  კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის თაობაზე

 

    მომხსენებელი:  უმაღლესი საბჭოს წევრი -  გიორგი რომანაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები