აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 4 ოქტომბრის №17 სხდომა

03 ოქტომბერი

სხდომა გაიმართება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                                               11:00სთ

1 .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი _ საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (№82, 25.09.2019წ.);

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის - მრჩევლობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონსკურსო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი

საბჭოს თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი