აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო - სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის სხდომა

19 სექტემბერი

20 სექტემბერი, 2019 წელი                       12:00 სთ

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო-სახალხო განხილვის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების საყოველთაო - სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე

2. სხვადასხვა

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი