აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 სექტემბერი

დღის წესრიგი

16 სექტემბერი 2019 წელი        12:00 სთ.             

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9                   

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიერ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტების (№09-01-08/79, 09.09.2019) საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენის მიზნით შეგროვებული ხელმოწერების ნამდვილობის საკითხის განხილვა.

   მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე – ნინო ჩხეტია

 

  

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი