საკონსტიტუციო კომისიის პირველი შეკრება

25 დეკემბერი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძემ საკონსტიტუციო კომისიის შეკრებაში მიიღო მონაწილეობა.