აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის გასვლითი სხდომა

22 აპრილი

დღის წესრიგი

 

                                                                                        2019  წლის 23 აპრილი,        

                                                                  12:00 საათი                                   

                                                                                             ს.ს.ი.პ აჭარის სატყეო სააგენტო  

 

 

 1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გარემოს დაცვის სამმართველოს 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

 

      მომხსენებელი:  ტიტე აროშიძე  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                      სოფლის მეურნეობის მინისტრი;

         

      თანამომხსენებელი: ჯემალ ნაკაშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                           გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსი