აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი სხდომა

22 აპრილი

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

24.04.2019წ. 12:00სთ.

   1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

 

      მომხსენებელი:  ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                      ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი 

  

      თანამომხსენებელი:  ზაალ მიქელაძე - ჯანმრთელობისა და  სოციალური

                                                              დაცვის მინისტრი