აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 30 იანვრის №3 სხდომა

29 იანვარი

 დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

                                     13:30სთ


  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი  ,,აჭარის  ავტონომიურ  რესპუბლიკაში    გენდერული თანასწორობის განხორციელების ღონისძიებათა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (№71, 21.01.2019წ.);

        მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს              თავმჯდომარე

  2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ (№70, 12.12.2018წ. ინიც. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა).

        უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებში განხილვის ვადის გაგრძელების თაობაზე

        მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია - საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე