აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

29 იანვარი

30 იანვარი 2019 წელი     14:00 სთ.        

ბიუროს სხდომათა ოთახი №3-9           

                                                                                                                                                                                        

დღის წესრიგი

 

საკანონმდებლო პაკეტი (№09-01-08/65, 30.08.2018) – II მოსმენა:

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი“;

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტები:

ბ.ა) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

ბ.ბ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

ინიციატორები: უმაღლესი საბჭოს წევრები - დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე

მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო ჩხეტია

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი