აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია

20 ივლისი

 

 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

 21.07.2018წ .              15:00სთ.

   აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობის  შემადგენლობის დამტკიცება

 

  მომხსენებელი: თორნიკე რიჟვაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი