აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №4 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

20 ივლისი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი