აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

02 ივლისი

დღის წესრიგი

 

 02 ივლისი 2018წ.  13.00სთ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აუდიტის დეპარტამენტის უფროსად კახაბერ კირტავას დანიშვნაზე  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საქართველოს   გენერალური აუდიტორისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

 

            მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

            კომიტეტის თავმჯდომარე - გიორგი რომანაძე