აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა; აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა; ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა; საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედუ

14 მაისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

                                             15.05.2018 წელი,    10:00 სთ.

                                                                        

 

     1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ - განხილვა.

 

 

              მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                                    საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                    კომისიის თავმჯდომარე

                                    ბატონი გიორგი რომანაძე

    2.სხვადასხვა.