აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის სხდომა

27 აპრილი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

 

27. 04. 2018 წელი.    12:00 სთ.

                                                                        

 

  1. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა. 

     მომხსენებელი:  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი  რუსუდან (ნატა) იმედაიშვილი

 

      2. სხვადასხვა.