სიახლეების არქივი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2020 წლის 8 იანვრის №1 სხდომა

06.01.2020

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი                    11:00სთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 8 იანვრის რიგგარეშე სესიის უმაღლესი საბჭოს ადგილსამყოფელის - იურიდიული მისამართის გარეთ გამართვის შესახებ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება №1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიის მოწვევის შ ...

06.01.2020

6 იანვარი, 2020 წელი                                   ქალაქი ბათუმი          აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი